T.C.*  
Öğrenci No/Kurum Sicil No *

Örnek:

Öğrenci = 100201000 (Öğrenci Numarasının Tamamı Yazılacak)

Personel = 100 (sadece sıra numarasını belirten kısım yazılmalıdır.) 

Adı *  
Soyadı *  
Birimi/Bölümü *  
Ünvanı *  
Mail Adresi *  

(*) Doldurulması zorunlu alanlar

NOT : Üniversitemiz personeli veya öğrencisi olduğunuz sorgulandıktan sonra belirtmiş olduğunuz mail adresine kullanıcı adı ve şifreniz iletilecektir.

Aşağıdaki İnternet Kullanım Politikasını okuyup onaylayınız.

Okudum ve bütün yükümlülükleri kabul ediyorum.  

 

Lütfen İnternet Kullanım Politikası ve Yükümlülüklerini okuyup onaylayınız

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İNTERNET KULLANIM KURALLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, tüm "Şırnak Üniversitesi" kullanıcıları için uygulanan kuralları tanımlamaktadır.
 2. Kullanıcılar, üniversitemizin öğrenci, akademik ve idari personeli ile araştırmacı ve diğer çalışanlarıdır.
 3. Üniversitemizde tesis edilen İnternet LAN ve WAN ağı, UlakNet, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan ULAKBİM tarafından, TÜBİTAK yönetmeliklerine uygun olarak işletilmektedir.
 4. Üniversitemizin mevcut İnternet LAN ve WAN ağı İmzalayan Taraf’ın hakkında bilgilendirileceği ve tümüyle sorumlu olacağı bu belgede belirtilen prensip ve yükümlülüklere göre yönetilen bir ağdır.
 5. Bu dokümandaki kurallar öncelikle Üniversitemizin tüm internet kullanıcılarına uygulanır. Üniversitemize bağlı olan tüm Fakülteler , Meslek Yüksekokulları ve idari birimlerimize ait kendi kullanıcılarının bu kurallara ve yasal düzenlemelere uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli tedbirleri alırlar.

Kullanıcılar aşağıda belirtilen kurallara uyacağını taahhüt eder:
İnternet ağı, kesinlikle eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar içindir. Ağ üzerindeki bilgi nakil ve erişimi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sağlanır. İnternet ağına, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz. Sistem ve Ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Rektörlüğümüz (BİDB) bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler, suç unsuru tespit edilen durumlarda gerekli cezai müeyyide için ilgili birimlere bilgi verir.
İnternet Ağı aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz:

 1. Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek;
 2. Başka bir kullanıcının posta sunucusunu (mail server), o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;
 3. Üniversitemiz İnternet ağı üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak trafik düzenlemeleri oluşturmak;
 4. Kullanım amaçlarına uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici görüntülerin üretilmesi ve dağıtılması;
 5. Gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, korku yaratacak materyali üretmek ve dağıtmak;
 6. İftira ve karalama mahiyetinde materyali üretmek ve dağıtmak;
 7. Başkalarının fikri haklarını (copyright) ihlal edici mahiyette materyali ( yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) dağıtmak;
 8. UlakNet üzerinden ulusal veya uluslararası hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz kullanmak;
 9. Kasıtlı olarak yapılan aşağıdaki tip uygulamalar:
 10. Başkalarının verilerinin tahrip edilmesi;
 11. Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz;
 12. Başkalarına ait çalışmaları bozmak, tahrip etmek;
 13. İnternet ağı üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik yaratmak;
 14. İnternet ağının verimli olarak çalışmasını engellediği için BİDB tarafından kullanımı yasaklanan yazılımların ısrarla kullanılması;
 15. Bu Kullanım Politikası’nı İmzalayan taraf, Üniversitemiz İnternet ağının belirlenen kurallara uygun kullanımını kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.
 16. Kullanıcıların başka bir kullanıcının sürekli tekrarlanan düşmanca hareketlerinden zarar görmesi halinde, İmzalayan Taraf’ın veya ilgili herhangi bir kullanıcının isteği üzerine, Rektörlümüz (BİDB) daha önce sözü edilen şartlarla kısıtlayıcı önlemler alabilir.
 17. İmzalayan Taraf, Rektörlüğümüz (BİDB) meydana gelebilecek yasal gelişmeleri gözönünde tutarak bu Kullanım Politikası’nı değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder; Rektörlüğümüz Kullanım politikasını ve sözleşmeyi istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen sözleşme, http://sirnak.edu.tr/bim web adresinde yer almasından itibaren yürürlüğe girer.

Onaylayan Taraf, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü İnternet Kullanım Politikası’nı tam olarak anladığını, tanıdığını, uyacağını kabul eder.